Φωτογραφίες από το 23ο Πανελλήνιο Αναισθησιολογικό Συνέδριο