ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Οὐκ ἔνι ἰατρικήν εἰδέναι, ὅστις μή οἶδεν ὅτι ἐστίν ἄνθρωπος» (Ιπποκράτης, 460-377 π.X.)

Η τεκμηριωμένη ιατρική (Εvidence-Βased Μedicine) αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της σύγχρονης πρακτικής βασιζόμενη σε τυχαιοποιημένες μελέτες σε ομοιογενή δείγματα ασθενών, εξάγοντας σημαντικά συμπεράσματα για όσους έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, με παράλληλη παραδοχή ότι σε κάποιο βαθμό ισχύουν και για τα υπόλοιπα άτομα, που πάσχουν από το ίδιο νόσημα, παρόλο που ενδεχομένως δεν μοιράζονται τον ίδιο γονότυπο ή/και φαινότυπο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

H εγγραφή είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλους και περιλαμβάνει παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος, επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο, βεβαίωση συμμετοχής, διαλείμματα καφέ, ελαφριά γεύματα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Το Συνέδριο θα λάβει Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

ΧΟΡΗΓΟΙ

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικού και ιατρικού εξοπλισμού. Επιπλέον, οι χορηγοί μπορούν να περιηγηθούν στο Έντυπο Χορηγών και να δουν τους τρόπους διαφήμισης & προβολής των εταιρειών σε όλους τους τομείς του Συνεδρίου.